Mặt bằng chi tiết căn hộ ICON 56
Mặt bằng chi tiết căn hộ ICON 56

Trước tiên chúng sẽ nhin qua mặt bằng tổng quá căn hộ ICON 56. Dưới đây là mặt bằng chi tiết từng căn hộ với từng diện tích tương ứng trong dự án căn hộ ICON 56 Bến Vân Đồn Quận 4. Căn hộ ICON 56 1 phòng ngủ 47.21 m2   Căn hộ ICON 56 1 phòng ngủ 47.46 m2   Căn hộ ICON 56 1 phòng ngủ 49.10 ... .