Chương Trình Bán Hàng Dự Án Sunrise Cityview quý 3/2015
Chương Trình Bán Hàng Dự Án Sunrise Cityview quý 3/2015

3.  Cam kết về tiến độ xây dựng đưa vào Hợp đồng đặt cọc đăng ký mua bất động sản: Cam kết hoàn thành sàn bê tông cốt thép sàn tầng trệt Dự án vào cuối tháng 12/2016 và tiến hành ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng. Trong trường  hợp đến hết tháng 04/2017 mà vẫn chưa thi công xong ... .