Chương Trình Bán Hàng Dự Án Wilton Tower
Chương Trình Bán Hàng Dự Án Wilton Tower

Chương trình bán căn hộ Wilton này có Thời gian áp dụng: Từ ngày25/07/2015 đến hết 50 căn của CTBH. 1/ Sản phẩm áp dụng: Tất cả căn hộ WT1; WT2 2/ Lịch thanh toán: a/ Lịch thanh toán áp dụng cho tất cả căn hộ WT1 & WT2 Đặt cọc: 50.000.000 VNĐ b/ Lịch thanh toán đặc biệt chỉ áp dụng cho 50 căn hộ như sau: ... .